Descriere

Programul de calcul Siniat este un instrument software conceput de SC SINIAT S.A. prin care orice persoana interesata se poate conecta in vederea efectuarii unui calcul estimativ al cantitatii necesare de materiale de constructii produse si comercializate de societatea noastra pentru diverse proiecte. Programul de calcul Siniat urmăreşte construirea unui deviz estimativ privind valoarea materialelor de constructie precum si volumul acestora necesar unui proiect disctinct.

Platforma vă permite să accesaţi informaţii privind preturile si calitatile materialelor (dimensiuni, greutate, conditii de montare si accesorii etc.)

Acceptare

Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele Condiţii de utilizare si, daca sunteti de acord cu continutul acestoara, să bifaţi căsuţa „Sunt de acord” din aplicatie înaintea primei utilizări. Utilizarea in continuare a acestei aplicatii presupune acordul dumneavoastra deplin pentru respectarea următoarelor Condiţii de Utilizare. Acestea sunt disponibile in mod gratuit oricarui solicitant pe adresa programului, http://178.157.95.33/~siniat/. Dacă nu sunteţi de acord cu prezentele condiţii, nu veti putea folosi această aplicatie.

In masura in care va sunt necesare informatii suplimentare celor care se regasesc mai jos, ne puteti contacta la adresa comunicare@siniat.com.

S.C. SINIAT S.A. isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment Condiţiile de Utilizareprecum si informatiile disponibile in legatura cu produsele la care face referire aplicatia. În acest caz, utilizatorul va fi informat, printr-o postare in acest sens pe site-ul Siniat, www.siniat.ro, in program sau e-mail. Cea mai recentă versiune a Condiţiilor de Utilizare va fi postată pe site si va recomdam ca, pentru acuratetea informatiilor,să o examinaţi la fiecare utilizarea a acesteia.

Proprietate Intelectuală

Proprietatea acestei aplicatii apartine in exclusivitate S.C. SINIAT S.A., care a conceput-o, dezvoltat-o si care urmeaza sa opereze orice modificari ale acesteia .

Sunt interzise utilizatorilor acestei aplicatii:
a) reproducerea permanenta sau temporara a acesteia, integral sau partial, prin orice mijloc si sub orice forma;
b) traducerea, adaptarea, aranjarea si orice alte transformari aduse aplicatiei ori produselor acesteia (modificare format pdf etc.);
c) distribuirea si inchirierea originalului sau a copiilor aplicatiei sub orice forma;
d) comunicarea publica in nume propriu, direct sau indirect a aplicatiei, prin orice mijloace, astfel incat sa poata fi accesata de catre public altfel decat prin intermediul site-ului www siniat.ro;
S.C. SINIAT S.A. îşi rezervă dreptul de a verifica, edita sau şterge orice documente, informaţii sau alt conţinut postat de catre utilizator.

Tipurile de informatii stocate si accesate prin intermediul aplicatiei

Prin intermediul acestei aplicatii sunt stocate si accesate urmatoarele categorii de date:

 • Date furnizate exclusiv de utilizator:
  • nume, prenume
  • informaţii de contact profesionale (telefon, e-mail)
  • informatii despre firma (adresa, localitate, judet)
 • Date generate de aplicatie pe baza informatiilor introduse de utilizator:
  • date referitoare la modul de utilizare a aplicatiei
  • configuratiile si modelele de oferte generate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal se referă numai la persoanele fizice. Orice informaţii privitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă constituie date cu caracter personal.

Formularul de inscriere pe care il veti completa pentru a obtina accesul in calitate de utilizator la aplicatia noastra va conţine numele, adresa şi informaţii de contact profesionale (telefon, e-mail).

Profilul dumneavoastră personal nu va putea fi vizualizat de alţi utilizatori ai aplicatiei.

S.C. SINIAT S.A. are dreptul să prelucreze datele cu caracter personal ale utilizatorilor prezentei aplicatii în scopuri statistice sau de marketing şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, astfel cum a fost completata si modificata.

Datele dumneavoastră personale vor fi pastrate in stricta confidentialitate intr-o baza de date securizata la care nu au acces decat angajatii nostri dedicati si obligati la pastrarea confidentialitatii acestora.

Aveţi dreptul de a accesa, modifica sau şterge informaţiile care se referă la dumneavoastră şi puteţi accesa, modifica şi/sau şterge datele cu caracter personal pe care le-ati oferit conectându-vă la contul dumneavoastră şi editându-vă profilul.

Utilizatorii aplicatiei, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
 • dreptul de acces la date (art.13) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la S.C. SINIAT S.A., la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre SC SINIAT SA
 • dreptul de interventie asupra datelor (art.14) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la S.C. SINIAT S.A., la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
 • dreptul de opozitie (art. 15) - potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
 • dreptul de a se adresa justitiei (art.18) - potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

La cererea oricarui utilizator S.C. SINIAT S.A. va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii vor trimite S.C. SINIAT S.A., prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire pe adresa: Bucuresti, Str. Vulturilor nr.98, etaj.5, sector 3, in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita obligatoriu in forma scrisa, datata si semnata.

Acces

Fiecare utilizator este responsabil pentru datele de autentificare şi parola sa recunoaşte şi este de acord că nu se va prezenta drept o altă persoană.
În cazul în care dezvăluie altei persoane, de bună voie, datele de autentificare şi parola, utilizatorul isi asuma deplina responsabililate pentru gestionarea datelor de autentificare şi parolei sale de către acel utilizator şi pentru consecinţele utilizării abuzive datorate acestei dezvaluiri.

Drept de utilizare

Va avea drept de utilizare a aplicatiei orice persoana care a completat campurile obligatorii pentru inregistrarea in baza de date din formularul de initiere si a acceptat in mod expres prezentele Conditii de utilizare.

Utilizarea aplicatiei va fi strict limitată la completarea campurilor si efectuarea calculelor pe care acesta le genereaza.

S.C. SINIAT S.A. isi rezerva dreptul de a sesiza si investiga orice utilizare neautorizată sau necorespunzătoare a aplicatiei, si de a interzice accesul unui utilizator fraudulos la aceasta.

Este interzisă instalarea intenţionată a viruşilor şi a altor programe malware.

Excluderea garanţiilor

Va informam ca rezultatul obtinut in urma utilizarii aplicatiei reprezinta o simulare si are caracter orientativ, nu reprezinta o oferta si nu garanteaza exactitatea devizului obtinut. S.C. SINIAT S.A. nu se angajeaza in niciun fel sa respecte, sa mentina sau sa onoreze devize generate de acesta aplicatie. S.C. SINIAT S.A. nu susţine şi nu garantează acurateţea, integralitatea sau utilitatea niciunor informaţii sau materiale obtinute ca urmare a utilizarii aplicatiei.

Va informam ca pot surveni sincope in functionarea aplicatiei datorita unor disfunctionalitati tehnice sau procedurii de perfectionare ori modificare a datelor ori configuratiei acesteia. S.C. SINIAT S.A. nu isi asuma niciun fel de responsabilitate cu privire la eventuale pierderi, de orice natura cauzate de aceste intrerupri sau disfunctionalitati.

Alte clauze

In cazul in care orice parte a acestor Condiţii de Utilizare este considerată de către o instanţă ca nefiind valabilă, celelalte prevederi vor rămâne în vigoare şi vor produce efecte depline.

In cazul unor potentiale litigii aparute intre S.C. SINIAT S.A. si utilizatorii aplicatiei, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul S.C. SINIAT S.A. .